W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2025 z
BIOLOGII

oferujemy TRZY rodzaje
kursów rocznych

krótkie porównanie kursów

[przekręć komórkę w poziomie]

RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

KURS STREAMINGOWY

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

platforma edukacyjna Off Course

Liczebność grupy

12-16 osób

n.a.

n.a.

Dyskusja z nauczycielem

TAK

na żywo w salach

TAK

dyskusja na webinarze

NIE

bierne oglądanie zajęć grupy rocznej online bez możliwości dyskusji

Czy będzie dostęp do nagrań z omawianych tematów?

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

Materiały i skrypty do zajęć

TAK

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

TAK

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

NIE / TAK

w wersji podstawowej kursu kursanci sporządzają notatki we własnym zakresie,
w wersji rozszerzonej kursu materiały dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie

w ramach wolnych miejsc w innych grupach

[niezależnie od możliwości, uczeń ma dostęp do nagrań zajęć  kursu online na platformie]

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

Prace domowe otwarte sprawdzane przez nauczyciela

TAK

w wersji papierowej, sprawdzane i omawiane przez nauczyciela

TAK

w wersji elektronicznej na platformie, sprawdzane i opatrywane komentarzem nauczyciela

NIE

kurs nie oferuje opcji weryfikacji wiedzy

[istnieje możliwość dokupienia modułu
Prace domowe” w sklepie]

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora i dodatkowo omawiane

3 matury próbne
darmowe

[pisane stacjonarnie]

sprawdzane indywidualnie przez nauczyciela wraz z udostępnionym filmem z dokładnym omówieniem wszystkich zadań

3 matury próbne
zniżka w sklepie 50%
[pisane wysyłkowo]

sprawdzane indywidualnie przez nauczyciela wraz z udostępnionym filmem z dokładnym omówieniem wszystkich zadań

3 matury próbne
bez zniżki w sklepie
[pisane wysyłkowo]

sprawdzane indywidualnie przez nauczyciela wraz z udostępnionym filmem z dokładnym omówieniem wszystkich zadań

Moduł online (BA)
„Kurs Biologia Analiza Zadań”

TAK

darmowy dostęp do nagrań kursu
„Analiza Zadań”

[można dokupić dostęp do kursu live ze zniżką – informacje w sekretariacie]

NIE / TAK

dostęp do kursu
„Analiza Zadań”
w zależności od wybranej opcji kursu

NIE

kurs do kupienia w sklepie
od w wersji online albo streaming

kurs „Analiza Zadań (BA)