Kurs 10-miesięczny online z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

10 miesięcy nauki (maj-czerwiec, wrzesień-kwiecień)
66 spotkań (2 razy w tygodniu)
99 godzin zegarowych zajęć online
3 matury próbne
systematyczne
prace domowe

DODATKOWO:
dostęp do nagrań z zajęć platformie
(zamieszczanych kilka dni po odbytych zajęciach)

 

Pierwsze zajęcia 09 maja 2023 r.

Dr Michał Jóźwiak

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
 • prezentacja danych (tabele, wykresy)
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • woda
 • energia komórki – ATP
 • regulacja aktywności enzymów
 • enzymy – bodowa i właściwości
 • budowa i funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • teoria komórkowa
 • teoria endosymbiozy
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • genetyka molekularna
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców (2 webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (2 webinary na YouTube)
 • mięśnie – budowa, funkcjonowanie, metabolizm mięśni
 • układ pokarmowy
 • układ oddechowy
 • układ krążenia (krwionośny i limfatyczny)
 • immunologia
 • układ wydalniczy
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny i homeostaza
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ szkieletowy
 • układ rozrodczy
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • bioróżnorodność
 • rodzaje i formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
 • teorie i dowody ewolucji
 • prawidłowości i mechanizmy ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • antropogeneza – ewolucja człowieka

Kurs 10-miesięczny na medycynę

maj 2023 – kwiecień 2024

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Nagrywamy wszystkie spotkania i dajemy dostęp do nagrań przez cały czas trwania kursu.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak analizować treści oraz konstruować odpowiedzi do zadań maturalnych.

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań warsztatowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Niesamowita atmosfera w Off Course

Pasja naszych prowadzących oraz ich otwartość na ucznia jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

„Kadra z najwyższej półki”, czyli wykładowcy WUM (doktorzy i profesorowie) oraz egzaminatorzy komisji egzaminacyjnych sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

ogromnego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów