Roczny kurs stacjonarny z

MATEMATYKI
poziom rozszerzony

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 23 spotkania raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 60 min
 • 3 matury próbne
  (pisane w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzane przez nauczyciela i omawiane na dodatkowym filmie)
 • systematyczne prace domowe
  (z zamieszczanymi rozwiązaniami na platformie)
 • dodatkowo udostępniamy nagrane zajęcia z kursu online wraz z jego postępem (dostępne aż do matury)

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata podstawowa za pełny kurs (zapytaj o aktualny koszt kursu): 8 miesięcznych rat po 530 zł

Mgr Mirosław Malinowski

Nauczyciel pracujący w systemach matury polskiej oraz IB. Egzaminator CKE skutecznie przekazujący wiedzę i uczący różnych podejść do sposobów rozwiązywania zadań maturalnych.

więcej

Kurs roczny stacjonarny z matematyki (poziom rozszerzony)

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych systematycznie będą otrzymywać dostęp do wszystkich nagrań zajęć kursu rocznego online.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu online i będą one dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Dodatkowo, aby nie „marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

MR1: 15 września 2023

MR2: 9 września 2023

MR1: 19 kwietnia 2024

MR2: 13 kwietnia 2024

Matury próbne odbywają się w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • liczby i zbiory
 • działania na zbiorach
 • wzory skróconego mnożenia, dowody
 • wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
 • potęgi, pierwiastki, logarytmy
 • wzory skróconego mnożenia
 • działania na wielomianach
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe z parametrem, wzory Viete’a
 • równania i nierówności wymierne
 • równania i nierówności wielomianowe
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
 • funkcja i jej własności
 • przekształcanie wykresów funkcji
 • funkcja liniowa
 • równanie liniowe z dwiema niewiadomymi i układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • funkcja kwadratowa
 • funkcja wielomianowa
 • funkcja wymierna i homograficzna
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • ciągi liczbowe – wzory rekurencyjne
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • granica ciągu
 • szereg geometryczny
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • wzory redukcyjne, tożsamości i równania trygonometryczne
 • równania i nierówności trygonometryczne
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne
 • podobieństwo i jednokładność
 • związki miarowe w figurach płaskich
 • nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi, układy nierówności
 • wyznaczanie równania prostej równoległej/prostopadłej
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • równanie okręgu
 • działania na wektorach
 • kąty i płaszczyzny
 • graniastosłupy i ostrosłupy
 • bryły obrotowe
 • permutacje, kombinacje, wariancje
 • prawdopodobieństwa warunkowe
 • twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym
 • granica ciągu i funkcji
 • pochodna funkcji i jej zastosowania
 • optymalizacja

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów