Roczny kurs online z

MATEMATYKI
poziom podstawowy

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 25 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 75 min
 • 1 próbny arkusz maturalny
  (omawiany na ostatnich zajęciach, a udostępniony wcześniej do samodzielnego rozwiązania przed omówieniem)
 • systematyczne prace domowe
  (testy zamknięte na platformie)
 • dodatkowo udostępniamy nagranie z każdego tematu wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury)

mgr Jolanta Drogoń

Doświadczona nauczycielka matematyki i fizyki skutecznie przekazująca wiedzę i ucząca technik rozwiązywania zadań w prosty i zrozumiały sposób.

więcej

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 75 zł
 • opłata podstawowa za pełen kurs (zapytaj o aktualny koszt kursu): 
  • 8 miesięcznych rat po 190 zł

Kurs roczny online z matematyki (poziom podstawowy)

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Dajemy dostęp do nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu.

Program realizowany na kursie

Zapewniamy 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Podczas kursu rozwiązujemy ponad 500 zadań, które uczą jak poprawne rozwiązywać zadania maturalne.

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań domowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Prace domowe na platformie

Aby uczniowie mogli na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności rozwiązywania zadań z każdego tematu udostępniamy pracę domową.

Uczniowie uzyskają dostęp do dodatkowego kursu „Prace domowe”, gdzie będą znajdować się pakiety zadań maturalnych do pobrania w postaci plików .PDF, a po ich rozwiązaniu i wpisaniu odpowiedzi do systemu, prace domowe będą automatycznie sprawdzane z pokazaniem dobrych i złych odpowiedzi.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczania, czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

MP8: 11 września 2023

MP8: 15 kwietnia 2024

 

Rozkład materiału

 • zbiory liczb
 • działania na potęgach
 • działania na pierwiastkach
 • logarytmy
 • wartość bezwzględna, błąd przybliżenia, procent
 • wzory skróconego mnożenia
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania i nierówności wymierne
 • układy równań – interpretacja geometryczna
 • własności funkcji, dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność
 • funkcja kwadratowej
 • funkcja wymierna
 • funkcja wykładnicza
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • tożsamości trygonometryczne
 • trygonometria w zadaniach geometrycznych i stereometrycznych
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • cechy podobieństwa trójkątów, proporcjonalność
 • równanie prostej – postać kierunkowa i ogólna
 • proste równoległe i prostopadłe, punkt przecięcia
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • bryły i ich własności
 • prawidłowe przedstawianie brył oraz oznaczenia kątów i odcinków
 • pole powierzchni, objętość
 • przekroje brył
 • średnia arytmetyczna, geometryczna, ważona, odchylenie standardowe
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • kombinatoryka, reguła mnożenia i dodawania

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów