Informacje dotyczące rocznego kursu stacjonarnego z

FIZYKI

do Matury 2024

GRUPY ROCZNE STACJONARNE Z FIZYKI

 • grupa F02 z zajęciami w środy, w godz. 16:30-18:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca mgr Katarzyna Grącka; pierwsze zajęcia 13 września 2023 r.
 • grupa F01 z zajęciami w piątki, w godz. 16:30-18:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca mgr Jolanta Drogoń; pierwsze zajęcia 15 września 2023 r.

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

W przypadku wskazanych kursów stacjonarnych jest to Centrum Edukacyjne Off Course, ul. Wspólna 56 (2 piętro), 00-684 Warszawa; jak do nas dotrzeć?

DŁUGOŚĆ I OKRES TRWANIA KURSU

Kursy rozpoczną się w drugim tygodniu września 2023 r., a zakończą w połowie kwietnia 2024 r.
Materiał objęty podstawą programową z fizyki będzie realizowany w trakcie:

 

 • 52 zajęć lekcyjnych – 26 spotkań 2 x 60 min z przerwą 10 min.

Dodatkowo cały rozkład kursu wraz z tematami będzie dostępny dla kursanta w dzienniku elektronicznym, do którego dostęp damy na pierwszych zajęciach.

LICZEBNOŚĆ GRUP

W grupach rocznych stacjonarnych z fizyki limit miejsc to 12 kursantów.

ZAKRES MATERIAŁU

Kurs z fizyki obejmuje całość podstawy programowej na poziomie rozszerzonym obowiązującej na maturze w 2024 r. zarówno w formule 2023, jak i 2015 (uwaga dla osób z formuły 2015 – poza drobnymi elementami, o które poszerzona została formuła 2023, kurs absolutnie nadaje się do przygotowania do matury w formule 2015).
 
Pomimo, że kurs realizuje pełen zakres podstawy programowej, będzie bardzo trudno przygotować się do matury „od zera”, ze względu na powtórkowo-utrwalający charakter kursu oraz niewspółmiernie mniejszą liczbę godzin w porównaniu z liczbą godzin w szkole. Podczas zajęć zakładamy, że kursant miał już przerobiony materiał w szkole, a na kursie powtórzy, usystematyzuje i utrwali wiedzę. Osoby, które jednak zapiszą się na kurs, a nie realizowały rozszerzenia z fizyki w szkole, czeka bardzo dużo pracy samodzielnej (zalecamy wówczas pracę z vademecum i zbiorem zadań Nowej Ery).

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje od nas skrypty z miejscem na robienie notatek z części teoretycznej tematu (alternatywnie można mieć swój zeszyt) oraz pakiet wydrukowanych zadań dobranych przez naszych prowadzących, które wspólnie będą rozwiązywane podczas zajęć.

PRACE DOMOWE

Po omówieniu każdego tematu uczeń otrzyma wydrukowane prace domowe, które po rozwiązaniu i oddaniu będą sprawdzone przez prowadzących i w razie potrzeby omawiane na zajęciach.
 
Dodatkowo na platformie uczniowie będą mieli dostęp do nagranych przez egzaminatora filmów z rozwiązaniami zadań.

MATURY PRÓBNE

Kursanci będą mieli możliwość napisania 3 matur próbnych (matury nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do ich pisania). Terminy pisania matur próbnych będą zaproponowane w miarę postępu kursu, gdyż będą obejmowały przerobiony przez kursantów zakres. Co do zasady proponujemy pisanie matur próbnych w ustalone niedziele o godzinie 10:00; w przypadku, gdy dany termin nie będzie pasować – należy ustalić termin alternatywny z sekretariatem ucznia. Matury próbne będą sprawdzane i oceniane zgodnie z kryteriami jak na egzaminie maturalnym, a następnie omawiane w postaci dodatkowych filmów na platformie.

NAGRANIA PRZERABIANYCH TEMATÓW

Od września 2023 kursanci będą systematycznie uzyskiwać dostęp do nagrań kursu online z fizyki. Nagrania będą dostępne aż do samej matury i będzie można z nimi powtarzać materiał.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Odrabianie zajęć jest najczęściej niemożliwe ze względu na limity miejsc w innych grupach. W celu umożliwienia przerobienia brakującego materiału, uczniowie uzyskają dostęp do nagrań z danego tematu. Chęć odrobienia zajęć w innej grupie należy zgłosić do sekretariatu ucznia.

OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY

Ze względu na charakter zawierania umowy (tryb zdalny) przez pierwsze 14 dni od zawarcia umowy można odstąpić od umowy z dnia na dzień. Po tym czasie obowiązuje okres wypowiedzenia, który dla grupy rocznej stacjonarnej wynosi 15 dni.

KOSZT KURSU

Koszt kursu obejmuje jednorazowe wpisowe oraz opłatę podstawową, która domyślnie jest rozbita na 8 równych miesięcznych rat (z płatnościami w okresach wrzesień 2023 – kwiecień 2024 r.). Dokładna informacja o wysokości tych opłat jak i o harmonogramie płatności będzie we wzorze umowy, który prześlemy wraz z innymi dokumentami w przypadku otrzymania wstępnej decyzji o przystąpieniu do kursu. W przypadku, gdy jest to zapis na drugi kurs/na dwa kursy – obowiązuje zniżka 10% na obydwa kursy, na pokrywający się okres kursów (w takim wypadku prześlemy szczegółowy, indywidualny harmonogram, uwzględniający wszystkie umowy oraz naliczony rabat).
 
 • jednorazowe wpisowe (w przypadku zapisu na więcej niż jeden przedmiot opłata wpisowa jest płatna za każdy kurs z osobna): 150 zł
 • opłata podstawowa: 8 miesięcznych rat po 530 zł (łącznie: 4 240 zł)
 
W razie pytań, jeśli coś jest niejasne lub potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
 
Dodatkowo zachęcamy do sprawdzenia naszego kanału YouTube, gdzie można znaleźć wykłady z wybranych tematów naszych prowadzących: https://www.youtube.com/@OffCourseEDU

ZGŁOSZENIE ZAPISU

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
(np. grupy alternatywne)

Uwaga, przesłanie chęci zapisu nie jest równoważne z zapisem do danej grupy.

Po otrzymaniu zgłoszenia:

 • sprawdzimy aktualny stan wolnych miejsc w danej grupie i emailowo powiadomimy o dokonaniu rezerwacji miejsca na czas dopełnienia formalności zapisów lub prześlemy informację o braku miejsc
 • w przypadku dostępności miejsc prześlemy na wskazany adres email dalsze informacje dotyczące formalnego zapisu na kurs i zawarcia umowy