Z nami dasz radę   💪

pokonać każdy egzamin  🏆

 
  • Nasze spotkania to realizacja podstawy programowej w postaci zajęć teoretyczno-praktycznych,
  • Po każdych zajęciach otrzymasz zestawy prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela i oddawanych Kursantowi wraz z omówieniem,
  • Dodatkowo zaplanowaliśmy dla Ciebie liczne Matury próbne sprawdzane i omawiane przez egzaminatorów.
kurs dwuletni
Biologia
Wrzesień 2020 - Kwiecień 2022
Liczba semestrów: 4
Liczba zajęć: 110
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia x 60 min
+ przerwa 10 min
Matury próbne: 8

[BRAK MIEJSC]


Zapraszamy na kursy półtoraroczne

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Zajęcia prowadzone są w grupach 6-10 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy.

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie.

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć.

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał.

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę.
Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem.

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z opiekunem grupy, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia.