Kurs roczny wydłużony z

MATEMATYKI

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

10 miesięcy nauki
66 godzin zajęć
4 matury próbne

ORAZ
prace domowe z publikowanymi rozwiązaniami egzaminatora

Mirosław Malinowski

Nauczyciel pracujący w systemach matury polskiej oraz IB

Egzaminator CKE skutecznie przekazujący wiedzę jak i uczący technik rozwiązywania zadań maturalnych

więcej

POZIOM ROZSZERZONY

Kurs roczny wydłużony
z matematyki

maj 2021 – kwiecień 2022

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Zapewniamy przyjazną atmosferę w grupach 5-9 osobowych

co umożliwia nam 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Odpowiadamy na każde pytanie naszego ucznia i mamy czas, aby dostosować się do potrzeb indywidualnych grupy

Zajęcia są prowadzone w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych

W przypadku podtrzymania decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób co zajęcia stacjonarne

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

Harmonogram

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie trzech semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć Liczba matur
I M01: 6 maja 2021
M01: 17 czerwca 2021
12
II M01: 9 września 2021
M01: 16 grudnia 2021
28 2
III M01: 13 stycznia 2022
M01: 21 kwietnia 2022
26 2
SUMA 66 4*

* Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Każda matura trwa 180 minut.

Rozkład materiału

poziom rozszerzony

Liczby rzeczywiste
 • liczby i zbiory
 • działania na zbiorach
 • wzory skróconego mnożenia, dowody
 • wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
 • potęgi, pierwiastki, logarytmy
Wyrażenia algebraiczne
 • wzory skróconego mnożenia
 • działania na wielomianach
Równania i nierówności
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe z parametrem, wzory Viete’a
 • równania i nierówności wymierne
 • równania i nierówności wielomianowe
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
Funkcje
 • funkcja i jej własności
 • przekształcanie wykresów funkcji
 • funkcja liniowa
 • równanie liniowe z dwiema niewiadomymi i układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • funkcja kwadratowa
 • funkcja wielomianowa
 • funkcja wymierna i homograficzna
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna
Ciągi
 • ciągi liczbowe – wzory rekurencyjne
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • granica ciągu
 • szereg geometryczny
Trygonometria
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • wzory redukcyjne, tożsamości i równania trygonometryczne
 • równania i nierówności trygonometryczne
Planimetria
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne
 • podobieństwo i jednokładność
 • związki miarowe w figurach płaskich
Geometria
 • nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi, układy nierówności
 • wyznaczanie równania prostej równoległej/prostopadłej
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • równanie okręgu
 • działania na wektorach
Stereometria
 • kąty i płaszczyzny
 • graniastosłupy i ostrosłupy
 • bryły obrotowe
Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka
 • permutacje, kombinacje, wariancje
 • prawdopodobieństwa warunkowe
 • twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym
Rachunek różniczkowy
 • granica ciągu i funkcji
 • pochodna funkcji i jej zastosowania
 • optymalizacja

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów