fbpx

W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2023 z
MATEMATYKI
(poziom rozszerzony)

oferujemy DWA rodzaje
kursów rocznych

krótkie porównanie kursów

[przekręć komórkę w poziomie]

RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

Dyskusja z nauczycielem

TAK

na żywo w salach

TAK

dyskusja na webinarze

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie

w ramach wolnych miejsc w innych grupach

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

Prace domowe otwarte sprawdzane przez egzaminatora

TAK

w wersji papierowej do każdych zajęć

[uczniowie dostają później rozwiązania na platformie, natomiast w trakcie kursu są wejściówki z prac domowych w wybrane dni pół godziny przed zajęciami, które są sprawdzane przez egzaminatora]

TAK

kursanci otrzymują zestawy zadań w plikach PDF oraz nagrane przez egzaminatora rozwiązania z omówieniem

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora i dodatkowo omawiane

4 matury próbne

sprawdzane indywidualnie przez egzaminatora i omawiane na zajęciach

2 matury próbne

sprawdzane indywidualnie przez egzaminatora i omawiane w postaci webinariów z możliwością dyskusji

Materiały i skrypty do zajęć

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF