Powtórzenie całości materiału z

CHEMII

teraz na platformie e-learningowej
z wykładami i dyskusją on-line

WEBINARIA:
poniedziałek 13:00
środa 11:30
sobota 10:00

Kursy powtórzeniowe na medycynę

maj 2020 – czerwiec 2020

Zapewniamy przyjazną atmosferę w dyskusyjnych grupach na webinarze

Odpowiadamy na każde pytanie naszego ucznia i mamy czas aby dostosować się do potrzeb indywidualnych grupy.

Interakcje podczas nauki

Podczas spotkania z wykładowcą słuchacze wykazują dużą aktywność, a zajęcia zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnej dyskusji.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursanci opanowali przerabiany materiał.

Platforma edukacyjna

Wspomagamy edukację kursantów poprzez:

 • nagrane autorskie wykłady (możesz do nich wracać w dowolnym czasie),
 • testy ułożone z zadań maturalnych sprawdzanych przez wykładowcę,
 • materiały w postaci skryptów,
 • podsumowania działów „co musisz umieć na maturę„.

Zwiększenie szansy na sukces

Dzięki systematyczności i uporządkowaniu pracy wykorzystaj optymalnie czas przed maturą i zwiększ swoje szanse na lepszy wynik z egzaminu.

Pomogą Ci w tym liczne materiały oraz nagrania wykładów, jak również przykładowe zadania, na których przetestujesz swoje umiejętności pisania odpowiedzi, które zweryfikuje nasz specjalista.

Plan zajęć

WEBINARIA

(ZAJĘCIA NA ŻYWO Z WYKŁADOWCĄ)

ZAJĘCIA ON-LINE

(ZADANIA SPRAWDZANE PRZEZ WYKŁADOWCĘ)

Chemia nieorganiczna
 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa (2h)
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek (2h)
 • reakcje utleniania-redukcji (2h)
 • kinetyka
 • statyka
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • reakcje zachodzące w roztworach
Chemia organiczna
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany
 • alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • aminokwasy
 • białka
 • monosacharydy
 • disacharydy i polisacharydy
Chemia nieorganiczna
 • ustalanie wzoru związku
 • mol, objętość molowa
 • stechiometria równań
 • mieszaniny
 • układy równań w chemii
 • efekty energetyczne
 • wydajność reakcji
 • kinetyka
 • statyka
 • rozpuszczalność substancji
 • stężenie procentowe i molowe
 • stała i stopień dysocjacji
 • obliczanie pH
Chemia organiczna
 • zadania rachunkowe dotyczące węglowodorów
 • typy i mechanizmy reakcji
 • zadania rachunkowe oparte na chemii organicznej

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów