Półtoraroczny kurs z

CHEMII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

13 miesięcy nauki
80 godzin zajęć
matury próbne
systematyczne prace domowe
dostęp do e-learningu

Marta Struga

Prof. n. med. wykładowca WUM
kierownik Katedry Biochemii 
Wydziału Lekarskiego
od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością

więcej

Magdalenia Pakosińska-Parys

Wykładowca WUM
Wieloletnia egzaminatorka CKE 
a jednocześnie pasjonatka nauczania młodzieży licealnej ceniona przez naszych kursantów
więcej

Kursy półtoraroczne na medycynę

luty 2020 – kwiecień 2021

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

KURSY STACJONARNE

KURSY ONLINE

Kurs półtoraroczny z Chemii to:

 • 80 godzin zajęć
 • spotkania raz w tygodniu (zajęcia 2 x 50 minut)
 • systematyczne prace domowe na platformie sprawdzane przez egzaminatora
 • 6 matur próbnych

Kurs półtoraroczny online z Chemii to:

 • 80 godzin zajęć
 • spotkania raz w tygodniu (zajęcia 2 x 50 minut)
 • systematyczne prace domowe na platformie sprawdzane przez egzaminatora
 • 3 matury próbne

Zapewniamy przyjazną atmosferę w grupach 5-9 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się szybkością rozwiązywania zadań i ich trudnością do potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Zapewniamy przyjazną atmosferę w małych grupach webinariowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Zajęcia prowadzone są zaprojektowanym przez nas WEBINARZE dostosowanym do wygodnego uczestniczenia w zajęciach w jakości HD z możliwością aktywnej dyskusji w czasie rzeczywistym.

GRUPA STACJONARNA C05
Czwartek
16:30-18:20
Luty 2021 - Kwiecień 2022
Liczba semestrów: 3
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia x 50 min
+ przerwa 10 min
Matury próbne: 6
Prowadzący:
Magdalena Pakosińska-Parys
 
BRAK MIEJSC

 

W przypadku podtrzymania decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Harmonogram kursów

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w czasie trzech semestrów:  

Semestr Początek semestru Koniec semestru Liczba zajęć Liczba matur
I 8 lutego 2021 20 czerwca 2021 32 2
II 15 września 2021 19 grudnia 2021 24 2
III 7 stycznia 2022 22 kwietnia 2022 24 2
SUMA 80 6 (3 dla kursu online)*

* Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o 10:00-13:00. Każda matura trwa 180 minut.

Rozkład materiału

Chemia nieorganiczna
 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
Chemia organiczna
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów