CHEMIA

Kursy maturalne z chemii z najlepszymi specjalistami


Merytoryczne wyjaśnienie tematu połączone z praktyką rozwiązywania setek zadań maturalnych.

Dodatkowo oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach WUM, które pozwolą na lepsze zrozumienie i zapamiętanie materiału, aby osiągnąć wymarzony sukces.

Na naszych kursach otrzymasz

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będących doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godziny praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.
  • możliwość uczestniczenia w laboratoriach, na których będziesz samodzielnie wykonywał doświadczenia objęte podstawą programową z chemii na poziomie rozszerzonym oraz ćwiczył, jak poprawnie formułować obserwacje i wnioski do zadań doświadczalnych.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

Kurs roczny wydłużony
10 miesięcy nauki
STARTUJE W MAJU
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania zajęć: 2 x 50 min
Liczba zajęć: 66
Matury próbne: 4

 
Prace domowe po każdych zajęciach sprawdzane przez nauczyciela 

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci zajęć teoretycznych połączonych z rozwiązywaniem zadań


ZAPISY NA KURSY DO MATURY 2022 TRWAJĄ!

SPRAWDŹ OFERTĘ

KURSY ONLINE

KURSY VOD

LABORATORIA

Zajęcia z chemii są prowadzone przez następujących specjalistów

Dr Magdalena Pakosinska
Chemia

Pani Magdalena ukończyła chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z chemii dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Lekarsko-Dentystycznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym WUM otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych.


Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii WUM na stanowisku adiunkta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu Biochemia z elementami Chemii. Jest współautorem wielu skryptów dla studentów i publikacji naukowych.

 

Pani Magda już od czasu szkoły podstawowej wiedziała, że chce uczyć chemii. Posiada uprawnienia pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Od 2001 roku prowadzi wykłady z chemii na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z przedmiotu chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od tego czasu co roku czynnie sprawdza matury na poziomie rozszerzonym. Ukończyła również Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli akademickich WUM.


W wolnym czasie uwielbia tańczyć i śpiewać, ale przyznaje, że najbardziej kocha uczyć! W 2011 roku otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną Rektora WUM. Pani Magda ma prosty, klarowny i spokojny sposób tłumaczenia, co pozwala każdemu zrozumieć wszelkie zagadnienia, które przekazuje. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Prof. dr hab. n. med. Marta Struga
Chemia

Pani Marta Struga ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), gdzie w 2011 roku uzyskała habilitację na Wydziale Farmacji, a w grudniu 2019 roku – tytuł profesora Nauk Medycznych na Wydziale Lekarskim.


Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Pani Marta od ponad 15 lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów do różnych konkursów, egzaminów oraz matur. Na zajęciach przekazuje wiedzę w sposób trafiający do wyobraźni ucznia, a sposób uczenia jest niezwykle skuteczny.

Dużą zaletą zajęć prowadzonych przez Panią Martę jest trafne połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem w zadaniach dopasowanych do programu oraz standardów egzaminacyjnych.

Swoim sposobem prowadzenia zajęć stara się zarazić pasją do chemii każdego ucznia.

Hobby Pani Marty to bieganie i nurkowanie. Bardzo intryguje ją podwodny świat i w każdej wolnej chwili uwielbia go zwiedzać. Wieczorem, przed snem lubi zaczytać się w dobrej książce.

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Pakiet Medycyna plus
Zniżka 15%
Dostępna przy zapisaniu się na trzy wybrane przedmioty
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Pakiet inżynierski
Zniżka 10%
Dostępna przy zapisaniu się na dwa przedmioty
Chemia + Fizyka
Chemia + Matematyka
Fizyka + Matematyka

Uzyskaj indywidualną ofertę

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy. 

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie.

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć.

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał.

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę.
Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem.

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia.

Zobacz naszą lokalizację

Off Course sp. z o.o.
Żurawia 22/212
00-515 Warszawa
 
Kontakt