CHEMIA

Kursy maturalne z chemii z najlepszymi specjalistami


Merytoryczne wyjaśnienie tematu połączone z praktyką rozwiązywania setek zadań maturalnych.

Dodatkowo oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach WUM, które pozwolą na lepsze zrozumienie i zapamiętanie materiału, aby osiągnąć wymarzony sukces.

Na naszych kursach otrzymasz

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będących doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godziny praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.
  • możliwość uczestniczenia w laboratoriach, na których będziesz samodzielnie wykonywał doświadczenia objęte podstawą programową z chemii na poziomie rozszerzonym oraz ćwiczył, jak poprawnie formułować obserwacje i wnioski do zadań doświadczalnych.

 udostępniamy następujące rodzaje kursów maturalnych

KURSY STACJONARNE

kurs roczny
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania zajęć: 2 x 50 min
Liczba zajęć: 52
Matury próbne: 4


Prace domowe
po każdych zajęciach sprawdzane przez nauczyciela 

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci zajęć teoretycznych połączonych z rozwiązywaniem zadań

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

zapraszamy na kursy powtórkowe

Kurs roczny wydłużony
10 miesięcy nauki
STARTUJE W MAJU
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania zajęć: 2 x 50 min
Liczba zajęć: 70
Matury próbne: 5


Prace domowe
po każdych zajęciach sprawdzane przez nauczyciela 

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci zajęć teoretycznych połączonych z rozwiązywaniem zadań

Zapisy od 1 lutego 2021

Oferta od 1 lutego 2021
Kurs półtoraroczny
13 miesięcy nauki
STARTUJE W LUTYM
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania zajęć: 2 x 50 min
Liczba zajęć: 80
Matury próbne: 6


Prace domowe
po każdych zajęciach sprawdzane przez nauczyciela 

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci zajęć teoretycznych połączonych z rozwiązywaniem zadań

ZAPISY TRWAJĄ!

Sprawdź ofertę
Kurs dwuletni
18 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania zajęć: 2 x 50 min
Liczba zajęć: 110
Matury próbne: 8


Prace domowe
po każdych zajęciach sprawdzane przez nauczyciela 

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci zajęć teoretycznych połączonych z rozwiązywaniem zadań

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

zapraszamy na kursy półtoraroczne

KURSY ONLINE

KURSY VOD

LABORATORIA

kurs roczny online
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 50 min
Liczba webinariów: 52
Matury próbne: 2
(stacjonarnie bądź wysyłkowo)


Prace domowe na platformie
po każdych zajęciach sprawdzane przez nauczyciela 

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci wykładów połączonych z rozwiązywaniem zadań

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

zapraszamy na kursy powtórkowe

kurs półtoraroczny online
13 miesięcy nauki
STARTUJE W LUTYM
Webinaria raz w tygodniu (wieczorem)
Czas trwania webinarium: 2 x 50 min
Liczba webinariów: 40
(80 zajęć po 50 minut)
Matury próbne: 3
(stacjonarnie bądź wysyłkowo)


Prace domowe na platformie
po każdych zajęciach sprawdzane przez nauczyciela 

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci wykładów połączonych z rozwiązywaniem zadań

ZAPISY TRWAJĄ!

Sprawdź ofertę
Kurs roczny VOD
Własne tempo nauki
STARTUJE W MOMENCIE WYKUPIENIA DOSTĘPU
Kurs zawiera nagrania ze wszystkich działów
Filmy to autorskie nagrania wykładowców WUM
Każda lekcja kończy się testem sprawdzającym

.
.
Aby ukończyć kurs należy zdać każdy test na 90%
(do testów można podchodzić wielokrotnie)

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci nagranych zajęć teoretycznych

Kurs w przygotowaniu

Laboratoria chemiczne
Pracownie WUM
LABORATORIUM 1 (styczeń)
zakres chemii nieorganicznej
Czas trwania: 3,5 h
LABORATORIUM 2 (kwiecień)
zakres chemii organicznej
Czas trwania: 3,5 h

Zajęcia praktyczne w pracowniach Katedry i Zakładu Biochemii WUM
w 100% spójne z podstawą programową chemii w szkole średniej

Zapisy wstrzymano w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (COVID)

Zajęcia z chemii są prowadzone przez następujących specjalistów

Dr Magdalena Pakosinska
Chemia

Pani Magdalena ukończyła chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z chemii dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Lekarsko-Dentystycznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym WUM otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych.


Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii WUM na stanowisku adiunkta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu Biochemia z elementami Chemii. Jest współautorem wielu skryptów dla studentów i publikacji naukowych.

 

Pani Magda już od czasu szkoły podstawowej wiedziała, że chce uczyć chemii. Posiada uprawnienia pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Od 2001 roku prowadzi wykłady z chemii na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z przedmiotu chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od tego czasu co roku czynnie sprawdza matury na poziomie rozszerzonym. Ukończyła również Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli akademickich WUM.


W wolnym czasie uwielbia tańczyć i śpiewać, ale przyznaje, że najbardziej kocha uczyć! W 2011 roku otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną Rektora WUM. Pani Magda ma prosty, klarowny i spokojny sposób tłumaczenia, co pozwala każdemu zrozumieć wszelkie zagadnienia, które przekazuje. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Prof. dr hab. n. med. Marta Struga
Chemia

Pani Marta Struga ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), gdzie w 2011 roku uzyskała habilitację na Wydziale Farmacji, a w grudniu 2019 roku – tytuł profesora Nauk Medycznych na Wydziale Lekarskim.


Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Pani Marta od ponad 15 lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów do różnych konkursów, egzaminów oraz matur. Na zajęciach przekazuje wiedzę w sposób trafiający do wyobraźni ucznia, a sposób uczenia jest niezwykle skuteczny.


Dużą zaletą zajęć prowadzonych przez Panią Martę jest trafne połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem w zadaniach dopasowanych do programu oraz standardów egzaminacyjnych.


Swoim sposobem prowadzenia zajęć stara się zarazić pasją do chemii każdego ucznia.


Hobby Pani Marty to bieganie i nurkowanie. Bardzo intryguje ją podwodny świat i w każdej wolnej chwili uwielbia go zwiedzać. Wieczorem, przed snem lubi zaczytać się w dobrej książce.

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Pakiet Medycyna plus
Zniżka 15%
Dostępna przy zapisaniu się na trzy wybrane przedmioty
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Pakiet inżynierski
Zniżka 10%
Dostępna przy zapisaniu się na dwa przedmioty
Chemia + Fizyka
Chemia + Matematyka
Fizyka + Matematyka

Uzyskaj indywidualną ofertę

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy. 

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie.

Indywidualne podejście

Grupy 5-8 osobowe zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć.

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał.

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę.
Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem.

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z opiekunem grupy, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia.

Zobacz naszą lokalizację

Off Course sp. z o.o.
Żurawia 22/212
00-515 Warszawa
 
Kontakt