Półtoraroczny kurs z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

13 miesięcy nauki
80 godzin zajęć
matury próbne
systematyczne prace domowe
dostęp do e-learningu

Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych

więcej

Kursy półtoraroczne na medycynę

luty 2020 – kwiecień 2021

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

KURSY STACJONARNE

KURSY ONLINE

Kurs półtoraroczny z Biologii to:

 • 80 godzin zajęć
 • spotkania raz w tygodniu (zajęcia 2 x 60 minut)
 • systematyczne prace domowe na platformie sprawdzane przez egzaminatora
 • 6 matur próbnych

Kurs półtoraroczny online z Biologii to:

 • 80 godzin zajęć
 • spotkania dwa razy w tygodniu (zajęcia 60 minut)
 • systematyczne prace domowe na platformie sprawdzane przez egzaminatora
 • 3 matury próbne

Zapewniamy przyjazną atmosferę w grupach 5-9 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Zapewniamy przyjazną atmosferę w małych grupach webinariowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Zajęcia prowadzone są zaprojektowanym przez nas WEBINARZE dostosowanym do wygodnego uczestniczenia w zajęciach w jakości HD z możliwością aktywnej dyskusji w czasie rzeczywistym.

GRUPA STACJONARNA B10
Sobota
12:30-14:40
Luty 2021 - Kwiecień 2022
Liczba semestrów: 3
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia x 60 min + przerwa 10 min
Matury próbne: 6
Prowadzący:
Michał Jóźwiak

BRAK MIEJSC

zapraszamy na kursy wydłużone
OD MAJA 2021

W przypadku podtrzymania decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Harmonogram kursów

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w czasie trzech semestrów:  

Semestr Początek semestru Koniec semestru Liczba zajęć Liczba matur
I 8 lutego 2021 20 czerwca 2021 32 2
II 15 września 2021 19 grudnia 2021 24 2
III 7 stycznia 2022 22 kwietnia 2022 24 2
SUMA 80 6 (3 dla kursu online)*

* Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o 10:00-13:00. Każda matura trwa 180 minut.

Rozkład materiału

Metodologia eksperymentu i analiza zadań doświadczalnych
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
Skład chemiczny organizmów
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
Metabolizm
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
Cytologia
 • teoria komórkowa
 • wirusy, priony
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
Systematyka organizmów
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
Protista
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
Grzyby i porosty
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
Botanika
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
Fizjologia roślin
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
Zoologia
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców
 • przegląd kręgowców
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ pokarmowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ oddechowy
 • układ wydalniczy
 • układ rozrodczy
 • układ hormonalny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
Genetyka
 • genetyka molekularna
 • replikacja
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
Ekologia
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
Ewolucja
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka
Ochrona przyrody
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów