Kurs 10-miesięczny online z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

10 miesięcy nauki
63 zajęcia po 60 min
2 matury próbne
systematyczne
prace domowe

DODATKOWO:
dostęp do nagrań z zajęć platformie
(zamieszczanych do 7 dni po odbytych zajęciach)

Magdalena pakosińska-parys

Wykładowca WUM
Wieloletnia egzaminatorka CKE 
a jednocześnie pasjonatka nauczania młodzieży licealnej ceniona przez naszych kursantów
więcej

Kurs 10-miesięczny na medycynę

maj 2022 – kwiecień 2023

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Nagrywamy wszystkie spotkania i dajemy dostęp do nagrań przez cały czas trwania kursu.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań warsztatowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Niesamowita atmosfera w Off Course

Pasja naszych prowadzących oraz ich otwartość na ucznia jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

„Kadra z najwyższej półki”, czyli wykładowcy WUM (doktorzy i profesorowie) oraz egzaminatorzy komisji egzaminacyjnych sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

ogromnego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • ogniwa, korozja, elektroliza
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów