Kurs 10-miesięczny stacjonarny z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

10 miesięcy nauki
66 zajęć po 60 min
3 niedzielne spotkania po 120 min
4
matury próbne
systematyczne
prace domowe

DODATKOWO:
dostęp do nagrań z zajęć na platformie
(zamieszczanych do 7 dni po odbytych zajęciach)

Dr Michał Jóźwiak

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

Mgr Anna Palińska

Egzaminatorka CKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
W prosty sposób prezentująca modele i sposoby konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej

Kurs 10-miesięczny na medycynę

maj 2022 – kwiecień 2023

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie trzech semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć Liczba matur
I B11: 11 maja 2022
B12: 7 maja 2022
B11: 22 czerwca 2022
B12: 18 czerwca 2022
14
II B11: 14 września 2022
B12: 10 września 2022
B11: 21 grudnia 2022
B12: 17 grudnia 2022
28 2
III B11: 11 stycznia 2023
B12: 7 stycznia 2023
B11: 12 kwietnia 2023
B12: 22 kwietnia 2023
24 2
SUMA 66 4*

* Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Każda matura trwa 180 minut.

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna i prezentacja danych
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • teoria komórkowa
 • wirusy, priony
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, rośliny nasienne)
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców
 • przegląd kręgowców
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ pokarmowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ oddechowy
 • układ wydalniczy
 • układ rozrodczy
 • układ hormonalny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • genetyka molekularna
 • replikacja
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
oraz 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne
maturzystów