Kurs 10-miesięczny online z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

10 miesięcy nauki
60 spotkań (2 razy w tygodniu)
3 niedzielne spotkania warsztatowe
89 godzin zegarowych zajęć online
2 matury próbne
systematyczne
prace domowe

DODATKOWO:
dostęp do nagrań z zajęć platformie
(zamieszczanych do 7 dni po odbytych zajęciach)

Dr Michał Jóźwiak

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

Mrg Anna Palińska

Egzaminatorka CKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
W prosty sposób prezentująca modele i sposoby konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej
Biologia doświadczalna
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
Skład chemiczny organizmów
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
Metabolizm
 • energia komórki – ATP
 • regulacja aktywności enzymów
Cytologia
 • budowa i funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
Genetyka
 • genetyka molekularna
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
Fizjologia roślin
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
Zoologia
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • mięśnie – budowa, funkcjonowanie, metabolizm mięśni
 • układ pokarmowy
 • układ oddechowy
 • układ krążenia (krwionośny i limfatyczny)
 • immunologia
 • układ wydalniczy
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny i homeostaza
 • rozwiązywanie zadań maturalnych z fizjologii człowieka
Biologia doświadczalna
 • prezentacja danych (tabele, wykresy)
 • rozwiązywanie zadań maturalnych z metodologii eksperymentu
Metabolizm
 • enzymy – bodowa i właściwości
 • rozwiązywanie zadań maturalnych z metabolizmu
Cytologia
 • teoria komórkowa
 • teoria endosymbiozy
Systematyka organizmów
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
Protista
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
Grzyby i porosty
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
Botanika
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
Fizjologia roślin
 • rozwiązywanie zadań maturalnych z oddychania i fotosyntezy
 • rozwiązywanie zadań maturalnych z fizjologii roślin
Zoologia
 • przegląd bezkręgowców (2 live webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (2 live webinary na YouTube)
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ szkieletowy
 • układ rozrodczy
Ekologia
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
Ochrona przyrody
 • bioróżnorodność
 • rodzaje i formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
Ewolucja
 • teorie i dowody ewolucji
 • prawidłowości i mechanizmy ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • antropogeneza – ewolucja człowieka


PIERWSZE ZAJĘCIA:     10 maja 2022

Wyślij zgłoszenie

Kurs 10-miesięczny na medycynę

maj 2022 – kwiecień 2023

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Nagrywamy wszystkie spotkania i dajemy dostęp do nagrań przez cały czas trwania kursu.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez dwóch nauczycieli

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak analizować treści oraz konstruować odpowiedzi do zadań maturalnych.

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań warsztatowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Niesamowita atmosfera w Off Course

Pasja naszych prowadzących oraz ich otwartość na ucznia jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

„Kadra z najwyższej półki”, czyli wykładowcy WUM (doktorzy i profesorowie) oraz egzaminatorzy komisji egzaminacyjnych sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

ogromnego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów